De personuppgifter du lämnar i samband med att du gör en anmälan hos Örebro Katthem kommer att sparas under ett års tid eller tills vi tagit in den katt/katter du anmält.
Örebro Katthem behöver personuppgifterna för att andra volontärer i föreningen ska kunna kontakta dig vid behov. Vill du inte att dina personuppgifter ska finnas hos Örebro Katthem kan det därför bli svårt att hjälpa till med att ta in eller omplacera katterna.

Örebro Katthem lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje person eller använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att begära vilka personuppgifter Örebro Katthem har om dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och du kan även begära att få personuppgifterna raderade.

För kontakt med Örebro Katthem:
Örebro Katthem
Sockengatan 5
702 16 Örebro
info@orebrokatthem.com

Jag har läst informationen ovan och samtycker till den behandling av personuppgifter som Örebro Katthem har.