Adopterade katter
Här är alla katter som har adopterats från Örebro Katthem.
Januari 2018

Februari 2018

Mars 2018

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

Augusti 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

Katter adopterade 2017

Katter adopterade 2016

Katter adopterade 2015

Katter adopterade 2014

Katter adopterade 2013

Katter adopterade 2012

Katter adopterade 2011

Katter adopterade 2010

Katter adopterade 2009

Katter adopterade 2008

Katter adopterade 2007

Katter adopterade 2006

Katter adopterade 2005